BIM

Zwiększanie świadomości i zmiana podejścia do procesu projektowego, a także zrozumienie potencjalnych korzyści sprawią, że za kilka, kilkanaście lat światowy przemysł budowlany zmieni się nie do poznania. A przyszłość zaczyna się dziś!
Branża budowlana i pokrewne powinny dążyć do tworzenia współczesnych budynków, korzystając z niewątpliwych zalet BIM. Współczesne oprogramowanie pozwala nam na wykorzystywanie nawet technologii BIM 7D, co jeszcze kilka lat temu pozostawało w strefie marzeń inwestora i projektanta.
Czas na zmiany

Oszczędź do 15-20% kosztów inwestycyjnych

Dążymy do udoskonalenia procesu projektowego, modelując konstrukcje budynków w 3D. Dzięki biegłemu tworzeniu przestrzennych modeli analitycznych oraz doświadczeniu naszego wykwalifikowanego zespołu, pomyślnie podejmujemy się współpracy z branżami stosującymi BIM (Building Information Modelling – tłum. modelowanie informacji o obiekcie budowlanym). W efekcie otrzymujemy wirtualny model budowli wraz z kompletem informacji o konstrukcji oraz wszystkich branżach. Początkowo poniesione względnie wyższe koszty procesu projektowego, przy odpowiednim zarządzaniu inwestycją, finalnie pozwalają na uzyskanie oszczędności rzędu nawet 15-20%.

oszczędności

zarządzanie inwestycją

Korzyści płynące z prowadzenia procesu inwestycyjnego w technologii BIM:

Satysfkacja inwestora oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego

Nieporównywalnie wyższa jakość dokumentacji projektowej

Efektywna koordynacja międzybranżowa

Optymalizacja kosztów materiałów oraz robocizny

Zminimalizowane ryzyko pomyłek i błędów

Możliwość łatwiejszej bieżącej aktualizacji zmian projektowych

Większa wydajność i szybszy czas realizacji inwestycji

Pewny partner

Zminimalizuj ryzyko pomyłek

Korzystając z nowoczesnych programów obliczeniowych i kreślarskich, uzyskujemy model analityczny w 3D o bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Dodatkowo, współpracujemy z zespołami projektowymi i branżowymi projektującymi w technologii BIM, dzięki czemu osiągamy synergię i minimalizujemy ryzyko błędów popełnianych na budowie eliminując potencjalne miejsca kolizji konstrukcji z instalacjami lub innymi elementami budowli. Pomagamy również pozostałym branżom w profesjonalnym i dokładnym tworzeniu projektu jako całości, od momentu tworzenia koncepcji i pierwszych szkiców aż do momentu użytkowania budynku.

szczegółowość

profesjonalna pomoc

FINANSE POD KONTROLĄ

Poznaj szereg korzyści

Gdy w trakcie procesu inwestycyjnego, jego uczestnicy przekazują sobie informacje za pomocą metodologii BIM, osiągamy szereg korzyści. Standaryzujemy stosowane rozwiązania, modele 3D, a nawet sposób komunikacji i przepływ informacji w danej inwestycji. Dzięki BIM, koordynujemy ze sobą wszystkie branże, a możliwość kosztownej pomyłki jest zminimalizowana.

standaryzacja

wiele korzyści

sprawne planowanie

efektywność procesu

FINANSE POD KONTROLĄ

Postaw na sprawny proces inwestycyjny

Bezpieczeństwo obiektu, brak kolizji na etapie wykonawstwa, finalny budżet, funkcjonalność obiektu oraz satysfakcjonujący wizualny efekt końcowy i zadowolenie Inwestora to najważniejsze punkty naszej działalności. BIM to metoda projektowania, planowania i sposób prowadzenia procesu inwestycyjnego, która pozwala sprawnie prowadzić cały proces od koncepcji po realizację, a nawet bezproblemową eksploatację przez końcowego użytkownika.

co nas wyróżnia

Redefiniujemy budownictwo

Nasze zaangażowanie w innowacje napędza nas do ciągłego kwestionowania konwencjonalnych metodologii. Przekształcamy projekty w rzeczywistość. Co więcej, nasze zaangażowanie w efektywność energetyczną zapewnia zrównoważone budynki, które przetrwają pokolenia.