Nadzór budowlany

Czuwamy nad bezpieczeństwem i wspieramy Inwestora wiedzą techniczną.
Czuwamy nad każdym etapem budowy, dbając o bezpieczeństwo i jakość realizacji. Nasz doświadczony zespół inżynierów i specjalistów w dziedzinie budownictwa oferuje kompleksowe usługi nadzoru budowlanego, aby wesprzeć Inwestora w każdym projekcie.
Czas na zmiany

Pełny nadzór nad inwestycją

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Pełnimy funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia prac budowlanych.  

nadzór inwestycji

bezpieczeństwo

Pewny partner

Kierownik budowy jako najlepsze wsparcie inwestora

Jako kierownik budowy dbamy o jakościowe i bezpieczne wykonywanie prac budowlanych oraz ich zgodność z projektem oraz przepisami. Usprawniamy przebieg budowy, realizujemy harmonogram prac, a także kontrolujemy budżet. Niejednokrotnie proponujemy rozwiązania zamienne, które przyspieszą czas realizacji inwestycji lub obniżą jej koszt.

kontrola budżetu

terminowość

FINANSE POD KONTROLĄ

Zanim rozpocznie się budowa…

Zaczynamy pracę od przeanalizowania projektu. Pozwala to między innymi na wychwycenie niezgodności i kolizji w projekcie oraz sprzecznych wymiarów. Dzięki temu w trakcie budowy nie wystąpią opóźnienia czy straty finansowe spowodowane błędami projektowymi.

efektywność

personalizacja

kontrola finansów

doświadczenie

FINANSE POD KONTROLĄ

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czuwamy nad procesem

Kontrolujemy wykonywanie prac budowlanych tak, by odbywały się zgodnie z projektem, normami, przepisami oraz wiedzą techniczną. Dokonujemy sprawdzenia i odbioru robót, a także sprawujemy nadzór nad postępem prac. Wsparcie inspektora nadzoru inwestorskiego jest nieocenione zwłaszcza przy niewielkim doświadczeniu i wiedzy budowlanej inwestora lub przy skomplikowanych robotach. Współpraca z nami pozwoli na uniknięcie niezgodności z projektem oraz potencjalnych usterek.

FINANSE POD KONTROLĄ

Prawne aspekty nadzoru budowy

Zgodnie z prawem, dla każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, inwestor ma obowiązek ustanowić kierownika budowy oraz ma prawo powołać inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski jest w większości przypadków dobrowolny, natomiast w niektórych skomplikowanych obiektach lub robotach budowlanych właściwy organ, wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, może nałożyć na inwestora taki obowiązek.

Zarówno jako kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru inwestorskiego dokładamy wszelkich starań, byś mógł spokojnie realizować inwestycję, bez obaw o zgodność z projektem czy bezpieczeństwo budynku.

efektywność

pewna inwestycja

co nas wyróżnia

Redefiniujemy budownictwo

Nasze zaangażowanie w innowacje napędza nas do ciągłego kwestionowania konwencjonalnych metodologii. Przekształcamy projekty w rzeczywistość. Co więcej, nasze zaangażowanie w efektywność energetyczną zapewnia zrównoważone budynki, które przetrwają pokolenia.