Projektowanie konstrukcji

Dostarczamy rozwiązania zapewniające optymalne i bezpieczne wykonanie.
Czuwamy nad każdym etapem budowy, dbając o bezpieczeństwo i jakość realizacji. Nasz doświadczony zespół inżynierów i specjalistów w dziedzinie budownictwa oferuje kompleksowe usługi nadzoru budowlanego, aby wesprzeć Inwestora w każdym projekcie.
Czas na zmiany

Projekt szyty na miarę

Z pasją podchodzimy do projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, a także w technologii tradycyjnej. Projektujemy budynki mieszkalne wielorodzinne oraz jednorodzinne, obiekty produkcyjne i przemysłowe oraz hale magazynowe i wszelkie obiekty użyteczności publicznej. W Wasze ręce oddajemy projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i warsztatowe.

Każdorazowo poszukujemy najlepszych rozwiązań, które spełnią oczekiwania inwestora, zrealizują wizję architekta, a także zapewnią optymalne i bezpieczne wykonanie obiektu. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na dobór rozwiązań, systemów i technologii odpowiednich dla każdego wyzwania projektowego.

nowy standard

czas na zmiany

Pewny partner

Drobnostki tworzą doskonałość, ale doskonałość nie jest drobnostką

Zdajemy sobie sprawę, jak istotny wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego ma projekt. Zapewniamy dostarczenie dokumentacji projektowej najwyższej jakości oraz ciągły kontakt i nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. W razie potrzeby konsultacje uzupełniamy także wizytami na budowie.

innowacyjność

doświadczenie

FINANSE POD KONTROLĄ

Projektujemy w zgodzie z naturą

W jak najwyższym stopniu uwzględniamy w naszych projektach wszelkie czynniki związane z energooszczędnością obiektu. W praktyce oznacza to projektowanie przegród o niskim współczynniku przenikania ciepła, eliminacja mostków termicznych, odpowiednia lokalizacja okien budynku względem stron świata, a także umożliwienie wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy rekuperacja. Na życzenie klienta doradzamy rozwiązania, które umożliwią stworzenie budynku niskoenergetycznego lub pasywnego.

efektywność

pewna inwestycja

Poznaj nasz model współpracy

Faza projektu określająca układ funkcjonalno – przestrzenny obiektu.
W znacznym stopniu wpływa na późniejsze koszty realizacji inwestycji. Odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne przyjęte już na tym etapie pozwolą uniknąć wielu kosztownych zmian w przyszłości.
Faza projektu mająca na celu doszczegółowienie rozwiązań z projektu koncepcyjnego.

Celem tego etapu i formy dokumentacji jest przede wszystkim uzyskanie pozwolenia na budowę.
Faza projektu mająca na celu przedstawienie rozwiązań technicznych pozwalających na wzniesienie konstrukcji budynku w zgodzie ze sztuką budowlaną.

Na tym etapie przedstawiamy szczegółowe rozwiązania wszystkich elementów konstrukcyjnych dbając nie tylko o bezpieczeństwo i optymalizację finansową inwestycji, ale tak że o komfort prowadzonych prac budowlanych. Opracowywane przez nas projekty umożliwiają sprawną pracę ekip budowlanych bez przerw wymuszonych przez błędy lub braki w dokumentacji.
Faza projektu przeznaczona w szczególności do konstrukcji stalowych oraz żelbetowych prefabrykowanych.

Przygotowanie perfekcyjnej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszystkich detali, łączników oraz zestawień materiałowych ma szczególne znaczenie dla wytwórni lub warsztatu, w którym wytwarzane są poszczególne elementy. Sposób wznoszenia budynków z elementów prefabrykowanych nakierowany jest przede wszystkim na szybkość i wysoką precyzję wykonawstwa. W New Structure zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego opracowywana przez nas dokumentacja warsztatowa nie pozostawia wątpliwości co do jakości i wartości merytorycznej
Projekt Koncepcyjny
Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
Projekt Warsztatowy
co nas wyróżnia

Redefiniujemy budownictwo

Nasze zaangażowanie w innowacje napędza nas do ciągłego kwestionowania konwencjonalnych metodologii. Przekształcamy projekty w rzeczywistość. Co więcej, nasze zaangażowanie w efektywność energetyczną zapewnia zrównoważone budynki, które przetrwają pokolenia.