New thinking

New thinking to hasło, z którym utożsamiamy się od początku naszej działalności. Wierzymy, że łącząc pasję z odpowiednimi narzędziami jesteśmy w stanie wkroczyć w nowy wymiar projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.
Tworząc New Structure obraliśmy sobie za cel, by wykorzystując nowoczesne technologie sprostać wyzwaniom jakie stawia dzisiejszy świat przed branżą budowlaną.

Znaleźliśmy specjalistów, którzy sprostają każdemu zadaniu

Umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz dobór współpracowników w zależności od stopnia skomplikowania oraz rodzaju zadania pozwala na racjonalne budowanie budżetu projektu przy maksymalnym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności poszczególnych osób. Dzięki takiemu działaniu jesteśmy w stanie do każdego projektu dostosować indywidualne rozwiązania pozwalające na optymalizację pracochłonności przy zachowaniu najwyższych standardów przekazywanej dokumentacji.

Działamy w oparciu o chmurę

Stały dostęp do dokumentacji z każdego miejsca i na każdym urządzeniu, sprawna wymiana danych, automatyczny backup oraz stabilność i bezpieczeństwo to tylko niektóre z zalet wykorzystywania chmury w codziennych działaniach naszej firmy. Dostępem do chmury dzielimy się z każdym Klientem.

Wdrożyliśmy system efektywnego zarządzania projektem

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu skomplikowanych projektów, a także wiedza czerpana z publikacji profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami pozwoliła nam na wypracowanie własnego systemu z możliwością jego adaptacji do konkretnego zadania.

Opracowaliśmy wewnętrzny i zewnętrzny system komunikacji

Czytelność i zrozumienie całego procesu inwestycyjnego przez każdego uczestnika, czego wynikiem jest ograniczenie błędów wynikających z nieporozumień wewnątrz zespołu jak i na linii Inwestor - wykonawca.

Opracowaliśmy skuteczny system weryfikacji dokumentacji

Najwyższy standard dokumentacji to korzyść dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Błędy ograniczamy do minimum stosując system niezależnej weryfikacji.

Stawiamy na jakość

We wszystkich podejmowanych przez nas działaniach staramy się utrzymywać jak najwyższą jakość. W trójkącie zarządzania projektami stawiamy ten aspekt zawsze na pierwszym miejscu.

Analiza SWOT

Widzimy więcej

Rozpoczynając każdy projekt przeprowadzamy analizę SWOT pozwalającą na szersze rozpoznanie zadania już na etapie wczesnego planowania. Takie działanie pozwala na uniknięcie wielu błędów podczas jego realizacji.

Ta prosta metoda pozwala w efektywny sposób uporządkować i analizować informacje.

mniejsze ryzyko

analiza informacji

Podejmując współpracę z nami, uzyskujesz:

Optymalizację kosztów inwestycji

Rzetelność, sumienność i zorganizowanie

Przejrzystość procesu projektowego

satysfakcja

sukces

Realizacja celu

Twój sukces jest najważniejszy

Za sukces uznajemy taką realizację inwestycji, która będzie satysfakcjonująca zarówno dla nas jak i dla Inwestora. Taki cel można osiągnąć jedynie poprzez odpowiednie zarządzanie całym procesem od etapu koncepcji aż po ukończenie budowy.

co nas wyróżnia

Redefiniujemy budownictwo

Nasze zaangażowanie w innowacje napędza nas do ciągłego kwestionowania konwencjonalnych metodologii. Przekształcamy projekty w rzeczywistość. Co więcej, nasze zaangażowanie w efektywność energetyczną zapewnia zrównoważone budynki, które przetrwają pokolenia.

Budownictwo energooszczędne

Dowiedz się więcej