Przebudowa domu jednorodzinnego we Wrocławiu

Data projektu
Październik 2020
Biuro architektoniczne
ADAMICZKA.BROMA
Lokalizacja
Wrocław, ul. Krasickiego
Informacje

- znaczne zmiany konstrukcyjne istniejącego budynku
- oddylatowana część nowoprojektowana
- wprowadzenie dużych otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych