Jak nie dać się oszukać przy budowie domu?

Oczywiście coraz częściej spotkać można solidne ekipy i uczciwych fachowców, którzy nie tylko rzetelnie wykonają swoją pracę, ale również dobrze doradzą podczas wyboru konkretnych rozwiązań. Legendarne „Będzie Pan zadowolony” powoli odchodzi do lamusa…

Jak jednak uchronić się przed ewentualnymi wpadkami, jeśli pechowo trafimy na nieuczciwego wykonawcę, elektryka, stolarza, itp.?

1. Mówią o nim w mieście?

W miarę możliwości poproś wykonawcę o rekomendacje lub o pokazanie aktualnej realizacji inwestycji. Pobaw się w detektywa i popytaj wśród znajomych, poszukaj w internecie. Szczególnie cenne w gąszczu internetowych opinii są te z pierwszej ręki, od poprzednich klientów.

2. Gdzie jest haczyk?

Często umowy skonstruowane są dość jednostronnie, w sposób win-lose. Wykonawca może się wycofać z realizacji, inwestor nie. Wykonawca nie ma kar za opóźnienie, inwestor musi na czas udostępnić obiekt. Przyjrzyj się precyzyjnie określonym terminom oraz wysokościom kar umownych za ich przekroczenie.

Istotne są konkretne zapisy, które nie zostawiają miejsca na domysły i dowolną interpretację.

3. Będzie Pan zadowolony…

W klarowny sposób ustal zakres obowiązków wykonawcy – co uwzględnione jest w umowie, a co jest wyłączone z zakresu? Upewnij się, że wszystkie pozycje znajdują się w wycenie. Zadbaj o to, by kosztorys został dołączony do umowy. Niech w umowie znajdzie się miejsce dla standardu wykonania prac. Istotnym, często zapominanym punktem jest kwestia posprzątania po sobie, w tym zabrania odpadów i opakowań.

4. „To kiedy planujecie przeprowadzkę…?”

Ustal harmonogram prac i sposób odbioru poszczególnych etapów. Ważne są terminy tzw. kamieni milowych i ich nieprzekraczalność lub ewentualne konsekwencje w przypadku opóźnień. Warto omówić formę dokonania odbioru prac i zawrzeć wzór protokołów.

5. Gramy do jednej bramki

Nie może zabraknąć szczegółowo wypisanych obowiązków wykonawcy i inwestora (tak, inwestorzy też mają obowiązki względem wykonawców). Jest to pisemna forma zabezpieczenia i zapewnia należyte wykonanie swojego zakresu przez obie strony.

6. A co jeśli…?

W umowie muszą być zawarte warunki gwarancji i odpowiedzialność stron za ewentualne uchybienia. Istotne kwestie to: czas trwania gwarancji, co obejmuje, jakie warunki należy spełnić. Najczęstsze punkty zapalne na budowie to: wady wykonawcze, trudności w egzekwowaniu realizacji wszystkich prac, opóźnienia.

Zabezpiecz się przed konfliktowymi sytuacjami.

7. Money money money

Upewnij się, że płatność rozbita jest na etapy. Warto ustalić, by ostatnia część zapłaty została uiszczona dopiero po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. Harmonogram płatności powinien być klarowny i wskazywać również sposób przekazania ustalonej kwoty.

W New Structure realizujemy inwestycje kompleksowo i pomagamy zarówno przy wyborze wykonawcy, jak i podczas całego procesu inwestycyjnego, zatem przy nas powyższe obawy Cię nie dotyczą.

Jeśli jednak decydujesz się na samodzielne szukanie wykonawcy, mamy nadzieję, że wymienione porady pomogą Ci ochronić się przed niefortunnymi zdarzeniami.